White Gift Boxes

White Gift Boxes

 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 45x31x16mm

  £0.14 ex. VAT
  Product Code: W11
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 57x38x22mm

  £0.14 ex. VAT
  Product Code: W21
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 64x44x25mm

  £0.17 ex. VAT
  Product Code: W25
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 70x50x31mm

  £0.16 ex. VAT
  Product Code: W22
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 92x62x35mm

  £0.18 ex. VAT
  Product Code: W32
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 94x67x18mm

  £0.24 ex. VAT
  Product Code: W31
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 118x48x23mm

  £0.16 ex. VAT
  Product Code: W41
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 107x90x20mm

  £0.22 ex. VAT
  Product Code: W43
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 110x110x30mm

  £0.22 ex. VAT
  Product Code: W44
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 110x110x70mm

  £0.28 ex. VAT
  Product Code: W42
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 116x75x45mm

  £0.25 ex. VAT
  Product Code: W40
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 137x60x27mm

  £0.18 ex. VAT
  Product Code: W50
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 137x60x44mm

  £0.22 ex. VAT
  Product Code: W52
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 152x90x65mm

  £0.34 ex. VAT
  Product Code: W63
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 162x70x27mm

  £0.24 ex. VAT
  Product Code: W60
 • flat folding white carton gift box

  White Card Box 164x70x46mm

  £0.32 ex. VAT
  Product Code: W62